Hektar – kolik je arů? Co je to ar a kolik je to m²?

Kalkulačka plochy se hodí, když si chcete koupit pozemek pro výstavbu. Podívejte se na náš přehled nejoblíbenějších měrných jednotek pro popis plochy pozemku. A podívejte se, jak snadno přepočítat plochu pro stavbu domu a kolik hektarů je m2?

Ar a hektar jsou jednotky obvykle používané pro zemědělské pozemky a pozemky určené k zástavbě. V městském prostředí je praktičtější používat přepočet na metry čtvereční, čímž se popisuje například plocha domů nebo bytů.

Co znamená akr a hektar?

Ar, jehož správná zkratka je „a“, je jednotka plochy. Akry se převádějí na ary především u pozemků ve venkovských a lesnatých oblastech. Zemědělci používají ary k označení rozlohy svých polí. Hovorově se často říká, že někdo zasel například deset akrů obilí. Tuto jednotku používají také lesníci a také geodeti, i když ti v úředních dokumentech uvádějí hlavně metry čtvereční, a pokud popisují velké plochy, používají přepočet na hektary.

Hektar (zkráceně „ha“) je také jednotka plochy, jen větší. Jeden hektar se rovná 100 akrům, což je zřejmé již z názvu – předpona „hekto“ znamená jednoduše sto a koncovka „ar“ samozřejmě odkazuje na akry. Hektary používají také zemědělci, lesníci a geodeti při popisu větších ploch půdy.

Jak přepočítáte velikost pozemku?

Začněme tím, že si hektary a akry přepočítáme na metry čtvereční.

1 akr je čtverec o straně 10 metrů. Jeho plocha je tedy 100 m2, tj:

 • 10 a = 1000 m2;
 • 100 a = 10 000 m2;
 • 1000 a = 100 000 m2 atd.

Hektar je naproti tomu čtverec o straně 100 metrů, takže 1 hektar je 10 000 m2, tj:

 • 10 ha = 100 000 m2;
 • 100 ha = 1 000 000 m2;
 • 1000 ha = 10 000 000 m2 atd.

Takto prezentované výpočty nemusí být zcela přehledné, proto jsme připravili doplňkovou tabulku se vzorovými přepočítacími koeficienty. Najdete ji níže.

Rozvoj území – základní konverzní kurzy
Jednotka Převod na jiné jednotky
1 hektar (ha)100 a
10 000 m2
0,01 km2
1 ar (a)0,01 ha
100 m2
0,001 km2
1 kilometr čtvereční (km2)10 000 a
100 ha
1000000 m2
1 metr čtvereční (m2)0,01 a
0,0001 ha,
0,000001 km2

Zdroj: vlastní studie.

Kalkulačka plochy – kolik akrů je hektar?

Pokud chcete přepočítat počet hektarů na akry, je výpočet jednoduchý, protože 1 ha je 100 akrů. 10 hektarů by pak bylo 1 000 akrů, 100 hektarů by bylo 10 000 akrů atd. Jednoduše vynásobte počet hektarů stem a získáte plochu v akrech.

1 ar je zase 0,01 hektaru, takže 10 a je 0,1 hektaru, 100 a je 1 hektar atd. V tomto případě tedy dělíme 100.

Kalkulačka plochy – 1 km2 kolik je to akrů?

Stále nám zůstávají kilometry čtvereční. 1 km2 má:

 • 10 000 a,
 • 100 ha,
 • 1 000 000 m2.

Pokud tedy dáme všechny uvažované jednotky dohromady, největší je kilometr čtvereční, následuje hektar, pak akr a nakonec metr čtvereční.

Souhrn

1. Akry a hektary jsou jednotky plochy, které se nejčastěji používají při výpočtu plochy zemědělské půdy a lesů.

2. jeden akr je čtverec o straně 10 metrů, takže jeho plocha je 100 metrů čtverečních.

3. jeden hektar je 100 akrů nebo 10 000 metrů čtverečních.

4. jeden kilometr čtvereční je 10 000 akrů nebo 100 hektarů.

FAQ – Často kladené dotazy k oblasti pro územní rozvoj

 1. Jak používat kalkulačku plochy pozemku?

Kalkulačky ploch jsou obvykle bezplatné a široce dostupné online nástroje. Jejich ovládání je poměrně jednoduché. Do příslušného pole je třeba zadat číslo a jednotku, kterou chcete převést na jiné jednotky, například 100 akrů. Kalkulačka automaticky vypočítá, kolik je to hektarů nebo metrů čtverečních.

 1. Jak se přepočítávají akry na hektary?

100 akrů je jeden hektar. Pokud tedy chcete převést akry na hektary, vydělte počet akrů 100. Například 600 akrů je 6 hektarů (600/100).

 1. Jak se přepočítávají akry na metry čtvereční (m2)?

Jeden akr je 100 metrů čtverečních. Pro přepočet akrů na metry čtvereční je tedy nutné vynásobit počet akrů číslem 100. Například 20 akrů je 2 000 metrů čtverečních (20 x 100).

 1. Jak se přepočítávají hektary na akry?

Jeden hektar se rovná 100 akrům. Pokud tedy chcete přepočítat hektary na akry, je třeba počet hektarů vynásobit 100. Například 5 hektarů je 500 akrů (5 x 100).

 1. Jak se přepočítávají hektary na metry čtvereční?

Jeden hektar se rovná 10 000 metrů čtverečních. Pokud tedy chcete přepočítat hektary na metry čtvereční, musíte počet hektarů vynásobit 10 000. Například 5 hektarů se rovná 50 000 metrů čtverečních (5 x 10 000).

Hodnocení našich čtenářů
[Celkem: 2 Průměr: 5]