Pokud se zajímáte o to, kolik elektřiny spotřebuje průměrný rodinný dům, neexistuje jednoduchá odpověď. Spotřeba elektřiny závisí na mnoha faktorech, jako jsou velikost a izolace domu, počet a typ spotřebičů, způsob vytápění a ohřevu vody, počet obyvatel a jejich životní styl. V tomto článku se pokusíme nastínit některé základní údaje a rady, jak snížit spotřebu elektřiny v domě.

Spotřeba elektřiny pro svícení a spotřebiče

Podle Českého statistického úřadu byla … Pokračovat ve čtení >

Fixace elektřiny je způsob, jak si zajistit stabilní cenu elektřiny na určitou dobu dopředu. Tím se můžete vyhnout nejistotě a kolísání cen na trhu. V tomto článku se dozvíte, pro koho se fixace ceny elektřiny vyplatí, jak ji zafixovat u ČEZu, jaké jsou výhody a nevýhody fixace, na jak dlouho fixovat elektřinu, jak zrušit fixaci a co dělat po konci fixace.

Vyplatí se fixace ceny elektřiny?


Fixace ceny elektřiny se … Pokračovat ve čtení >

Tarif D02d je určen pro běžnou domácnost s průměrnou spotřebou. Jedná se o nejrozšířenější sazbu. Oproti sazbě D01d nabízí nižší cenu za kwh elektřiny, avšak distribuční část ceny je vyšší.

Sazba D02d je jednotarifní, to znamená, že celý den bězí ve vysokém tarifu.

Je určena pro ty, kteří mají střední spotřebu elektřiny a nepotřebují využívat nízký tarif, tedy levnější cenu elektřiny v určitých hodinách. V této sazbě … Pokračovat ve čtení >

Tarif D01d je určen pro domácnosti s nízkou spotřebou, které nevyužívají elektřinu pro vytápění ani k ohřevu vody. Sazba je jednotarifní, takže po celý den platíte cenu za kWh ve vysokém tarifu. Výhodou však je nižší měsíční paušální poplatek, oproti v běžné domácnosti běžnému tarifu D02d, kde však máte k dispozici i nízký tarif.

Sazba D01d je jednotarifní, to znamená, že celý den bězí ve… Pokračovat ve čtení >

 

Fotovoltaické elektrárny jsou jedním z nejperspektivnějších zdrojů obnovitelné energie, které mohou nahradit část odstavených uhelných elektráren a snížit emise skleníkových plynů. V České republice přibývá stále více majitelů malých fotovoltaických systémů, kteří využívají sluneční energii pro svou vlastní spotřebu a zbytek dodávají do distribuční soustavy. Jak se ale vyvíjejí podmínky pro výkup přebytků z fotovoltaiky a co se změní od roku 2023? 

TIP

Získejte fotovoltaiku ZDARMA
Dotace 90
Pokračovat ve čtení >