Ceny elektřiny se liší podle zdroje energie, který je používán pro její výrobu. Obecně platí, že čím více je zdroj obnovitelný a ekologický, tím vyšší je cena elektřiny. Například Německo má nejvyšší cenu elektřiny v Evropě (0,35 €/kWh), protože má velký podíl solární a větrné energie na své energetické bilanci. Naopak Bulharsko má nejlevnější cenu elektřiny v Evropě (0,129 €/kWh), protože spoléhá převážně na uhlí a jadernou energii. Česká … Pokračovat ve čtení >

Uhlí stejně jako ostatní komodity za poslední rok výrazně zdražuje. Konkrétně cena na burze za australské uhlí za posledních 12 měsíců vzrostla 4x a to na cenu 400 usd. Cena uhlí pro domácnosti vychází v průměru na 1,58 Kč/kWh.

Kolik stojí metrák uhlí

Aktuální cena za metrák hnědého uhlí je 599,- Kč, bez dalších poplatků.

Černé uhlí

Černé uhlí je výrazně dražší, metrák vás vyjde na 1999,- Kč.

Brikety

Pokračovat ve čtení >

Možná to bude pro někoho překvapením, ale i když žádnou elektřinu neodeberete, tak přesto musíte uhradit paušální platby za jistič distributora a platbu za odběrné místo. Je to způsobeno tím, že odběrné místo, ač žádnou elektřinu neodebere, tak je jí rezervován určité množství energie, a to něco stojí, a to něco je poplatek za jistič (správně uváděno jako poplatek za rezervovaný příkon), to celé se promítá do celkové … Pokračovat ve čtení >

Tarif D45d je určen pro domácnosti s přímotopem, který využívají pro vytápění objektu. Sazba musela být přiznána do 1. dubna 2016. Pokud jste sazbu získali do tohoto data, tak jí stále můžete využívat. Pokud chcete nyní získat výhodnou sazbu pro přímotop, tak nejvýhodnější je sazba D57d.

Sazba D45d je dvoutarifní, to znamená, že během dne běží v takzvaném nízkém a vysokém tarifu. Nízký tarif by měl být … Pokračovat ve čtení >

Tarif D25d je určen pro domácnosti, které využívají elektrický ohřev vody bojlerem, případně mají akumulační kamna, s nízkou spotřebou elektřiny. Domácnost může ušetřit díky tomu, že tarif je dvoutarifní.

Sazba D25d je dvoutarifní, to znamená, že během dne běží v takzvaném nízkém a vysokém tarifu.

Časy dostupnosti tarifu

Nízký tarif by měl být dostupný po dobu 8 hodin za den, kdy je cena za kWh elektřinyPokračovat ve čtení >