⚡ Aktuální cena elektřiny za kWh v roce 2021

Jaká je aktuální cena elektřiny za 1 kWh?

  • Cena elektřiny za 1 kWh v roce 2021 je v průměru 1,57 korun, bez dalších nákladů.

Nejedná se však o konečnou cenu, kterou vám naúčtuje váš dodavatel, protože celková cena elektřiny se skládá z dalších částí a poplatků, které konečnou cenu za 1 kilowatthodiny podstatně navýší, samotná cena elektřiny tvoří z konečné částky pouze přibližně 40 %.

  • Celková cena za 1 kWh v roce 2021, včetně dalších poplatků je v průměru 4,83 korun.
Ušetřete na elektřině až 5000,- korun ročně >

Bez elektřiny se žádná domácnost ani firma neobejde. I ti, kdo využívají k ohřevu vody, vaření a vytápění plyn, potřebují zajistit energii pro nejrůznější spotřebiče.

Průměrná cena elektřiny 2021

Průměrná cena elektřiny za 1 kWh elektrické energie se přitom zvýšila na 4,61 Kč. To je o 0,73 Kč za 1 kWh více než v roce 2020.

Průměrná cena elektřiny za měsíc

Zde se jedná o velice individuální výpočet, protože každá domácnost má rozdílnou spotřebu. Když uvážíme, že v průměrná spotřeba na osobu a rok je 7500 kWh, tak to měsíčně vychází na 625 kWh. Při současné ceně za kilowatthodinu a předpokladu této spotřeby to vychází průměrně měsíčně na 2943 Kč. Jedná spíše o případ, kdy je elektřina používána i na vytápění a ohřev vody.

Jaký byl vývoj ceny elektřiny v posledním roce?

Český statistický úřad uvádí, že náklady domácností za elektřinu v roce 2019 stouply o celých 8,2 %.  V tomto případě se jedná o konečnou cenu za 1 kWh. I když se tento rozdíl může zdát na první pohled bezvýznamný, roční spotřeba běžné české domácnosti přesahuje 2000 kWh. Cena elektřiny pro ni tak byla zhruba o tisíc korun vyšší než předchozí rok. A ti, kdo využívají elektrickou energii k ohřevu vody či vytápění, si připlatili ještě o poznání více.

Změna dodavatele elektřiny může znamenat výraznou úsporu

Jednotlivé společnosti, které zprostředkovávají koncovým odběratelům dodávky elektřiny od distributora, uplatňují různou cenovou politiku. A jejich změna často může přinést nemalou úsporu. U běžné domácnosti tak lze ušetřit i 2000 Kč ročně. Vše je ovšem třeba předem správně propočítat a dobře si prostudovat smluvní podmínky.

Vývoj ceny elektřiny

graf vývoje ceny elektřiny

Přehled vývoje ceny elektřiny za poslední rok. Uvedená cena je v dolarech a za 1MWh. Jak vidíme v grafu, tak v posledních měsících dochází ke zdražení. Ideální je vyzkoušet srovnání cen elektřiny a tak dosáhnout maximální úspory.

Ušetřete na elektřině až 5000,- korun ročně >

Z čeho se skládá cena elektřiny

Platba za elektřinu nezahrnuje jen samotnou spotřebu. Je v ní zahrnut i stálý měsíční poplatek za dodávku elektrické energie. Výši těchto dvou složek nastavuje sám dodavatel elektrické energie a u jednotlivých společností se mohou lišit v závislosti na jejich obchodní strategii.

Odběratelé elektřiny navíc ovšem hradí služby distributora elektřiny a státu. Mezi ně patří poplatky za činnost OTE, který zajišťuje chod energetického trhu. Další suma je určena na provoz a údržbu distribuční sítě. A nesmíme zapomenout ani na podporu obnovitelné energie. Cenu těchto položek zahrnutých v faktuře nemají dodavatelé možnost nijak ovlivnit, je dána distributorem a Energetickým regulačním úřadem.

Z výsledné sumy se navíc ještě odvádí daň z přidané hodnoty a daň z elektřiny. Pouze energie z obnovitelných zdrojů je od DPH osvobozena.

Pro menší domácnosti je výhodné jiné nastavení než pro početné rodiny

Zejména u jednočlenných nebo dvoučlenných domácností hraje v celkových výdajích velkou roli výše stálé měsíční platby. Samotná spotřeba je totiž v jejich případě o poznání menší než třeba u rodiny se dvěma malými dětmi. Té se naopak vyplatí tarif s nízkou cenou za 1 kWh. Významnou roli hraje i měsíční poplatek za rezervovaný příkon, který se odvíjí od nainstalovaného hlavního jističe. Ten patří mezi regulované složky ceny elektrické energie, nicméně pokud je naddimenzovaný, lze ušetřit i jeho výměnou.

Jak vybrat správnou sazbu?

Každá sazba má přesně dané označení, mnoho dodavatelů pro ně ale navíc používá i slovní pojmenování, které vystihuje jejich charakter. Při výběru je třeba vycházet z počtu elektrospotřebičů v domácnosti a jejich spotřeby. Důležité také je, zda se elektřina využívá k vaření, topení nebo ohřevu vody, a jaké ze spotřebičů bývají v provozu současně. Zvolené sazbě ovšem musí odpovídat i příkon jističe; je-li pro danou volbu poddimenzovaný, bude nejprve nutná jeho výměna.

Pro koho jsou určeny dvoutarifní sazby?

Téměř každý slyšel o tzv. nočním proudu. Správné označení je nízký tarif. Ten využívají zejména akumulační topná tělesa a bojlery k ohřevu vody. Domácnosti, které mají některé z těchto zařízení, si mohou sjednat dvoutarifní sazbu. V určitou denní dobu tak mohou po několik hodin čerpat elektrickou energii za zvýhodněnou cenu. Obvykle se jedná o pozdní noční hodiny nebo dobu, kdy je drtivá většina populace v zaměstnání nebo v škole, a v síti se hromadí přebytky, které je třeba odčerpat.

Ušetřete na elektřině až 5000,- korun ročně >

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*