Výkup elektřiny z fotovoltaiky 2023: co se změnilo a jaké jsou ceny?

 

Fotovoltaické elektrárny jsou jedním z nejperspektivnějších zdrojů obnovitelné energie, které mohou nahradit část odstavených uhelných elektráren a snížit emise skleníkových plynů. V České republice přibývá stále více majitelů malých fotovoltaických systémů, kteří využívají sluneční energii pro svou vlastní spotřebu a zbytek dodávají do distribuční soustavy. Jak se ale vyvíjejí podmínky pro výkup přebytků z fotovoltaiky a co se změní od roku 2023? 

TIP

Získejte fotovoltaiku ZDARMA
Dotace 90 000 Kč předem

Tabulka s výkupní cenou elektřiny z fotovoltaiky pro rok 2023

Typ fotovoltaikyDatum zprovozněníInstalovaný výkonVýkupní cena
Staré fotovoltaikydo 31. 12. 2012neomezeno2 965 – 18 143 Kč/MWh
Nové fotovoltaikypo 1. 1. 2013do 50 kW2 000 – 4 300 Kč/MWh
Nové fotovoltaikypo 1. 1. 2013nad 50 kWtržní cena
Porovnat ceny elektřiny

Staré a nové fotovoltaiky 

Podle zákona č. 165/2012 Sb. se rozlišují dvě kategorie fotovoltaických elektráren podle data jejich zprovoznění: 

 • Staré fotovoltaiky, které byly zprovozněny do 31. 12. 2012, mají nárok na podporu ve formě garantované výkupní ceny, kterou každoročně stanovuje Energetický regulační úřad (ERÚ). Tato cena elektřiny je fixní po dobu 20 let od zprovoznění a závisí na instalovaném výkonu a datu uvedení do provozu. V roce 2023 se pohybuje od 2 965 Kč/MWh do 18 143 Kč/MWh. Povinně vykupujícími subjekty jsou dominantní dodavatelé elektřiny: ČEZ Prodej, E.ON Energie a Pražská energetika (PRE). 
 • Nové fotovoltaiky, které byly zprovozněny po 1. 1. 2013, nemají nárok na garantovanou výkupní cenu, ale mohou se rozhodnout pro jednu ze tří možností:
 • Zdarma předat přebytečnou elektřinu do distribuční soustavy bez nároku na finanční odměnu. 
 • Využít službu sdílení elektřiny, která umožňuje převést přebytečnou elektřinu na jinou odběrnou místo ve stejné distribuční oblasti a ušetřit tak na poplatcích za distribuci a daň z přidané hodnoty (DPH). 
 • Prodat přebytečnou elektřinu na trhu s elektřinou za tržní cenu, která se může měnit podle nabídky a poptávky. V roce 2023 se pohybuje od 2 000 Kč/MWh do 4 300 Kč/MWh. Prodejcem může být buď dodavatel elektřiny nebo specializovaná společnost. 

Změna legislativy od roku 2023 

Pro majitele nových fotovoltaik je od roku 2023 jednodušší a výhodnější prodat přebytečnou elektřinu na trhu s elektřinou. Důvodem je změna vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou, která umožňuje přidělení druhého EAN kódu bez nutnosti získat licenci k podnikání na trhu s elektřinou nebo změnit dodavatele elektřiny. 

EAN kód je jedinečný identifikátor odběrného místa, který slouží k evidenci a fakturaci elektřiny. Dříve měli majitelé fotovoltaik pouze jeden EAN kód, který zahrnoval jak spotřebu, tak výrobu elektřiny. To znamenalo, že pokud chtěli prodat přebytečnou elektřinu na trhu, museli splnit náročné podmínky: 

 • Získat licenci k podnikání na trhu s elektřinou od ERÚ, což vyžadovalo splnění řady administrativních a technických požadavků a platbu poplatku 10 000 Kč. 
 • Změnit dodavatele elektřiny na takového, který umožňuje prodej přebytků na trhu, což mohlo znamenat ztrátu výhodných slev nebo bonusů od původního dodavatele. 
 • Zaregistrovat se jako výrobce elektřiny u Centrálního správce obchodních činností (CS OTE), což vyžadovalo dodržování pravidel trhu a plnění povinností jako například hlášení plánované a skutečné výroby a spotřeby elektřiny. 

Od 1. 1. 2023 je možné požádat distribuční společnost o přidělení druhého EAN kódu, který bude sloužit pouze pro výrobu elektřiny. Tím se oddělí spotřeba a výroba elektřiny na dvě samostatná odběrná místa, která mohou mít různé dodavatele elektřiny. To znamená, že majitel fotovoltaiky může: 

 • Prodat přebytečnou elektřinu na trhu s elektřinou bez nutnosti získat licenci k podnikání na trhu s elektřinou. 
 • Zachovat svého původního dodavatele elektřiny pro spotřebu a vybrat si jiného dodavatele elektřiny pro výrobu, který mu nabídne nejvýhodnější cenu za přebytky. 
 • Zjednodušit si administrativu a účetnictví tím, že bude dostávat dvě samostatné faktury za spotřebu a výrobu elektřiny. 

Jak se rozhodnout pro nejlepší variantu? 

Majitelé nových fotovoltaik by si měli dobře spočítat, která varianta výkupu přebytků z fotovoltaiky je pro ně nejvýhodnější. Záleží na několika faktorech, jako jsou: 

 • Instalovaný výkon fotovoltaiky a její roční produkce elektřiny. 
 • Vlastní spotřeba elektřiny a její časové rozložení během dne a roku. 
 • Cena za dodanou elektřinu od dodavatele včetně poplatků za distribuci a DPH. 
 • Cena za odběr přebytků od dodavatele nebo na trhu s elektřinou. 
 • Náklady na přidělení druhého EAN kódu a registraci u CS OTE. 

Obecně platí, že čím vyšší je podíl vlastní spotřeby na celkové produkci fotovoltaiky, tím nižší je potenciální zisk z prodeje přebytků. Naopak čím vyšší je cena za odběr přebytků, tím vyšší je motivace prodat je na trhu. V každém případě je vhodné porovnat nabídky různé nabídky.

Porovnat ceny elektřiny

Co je druhý EAN a proč už ho nepotřebujete? 

Provozovatelé fotovoltaik se až do letošního roku setkávali s problémem, že od nich společnosti poskytující výkup energii požadovali druhý EAN. To znamenalo, že museli mít dvě smlouvy: jednu pro odběr elektřiny a druhou pro výkup přebytků z FVE. Od ledna 2023 se to změnilo a stačí mít jen jeden EAN, který slouží jak pro odběr, tak pro výkup. To zjednodušuje administrativu a snižuje náklady. 

Jaké jsou ceny za výkup přebytků z FVE? 

Ceny za výkup přebytků z FVE se liší podle toho, zda máte starou nebo novou fotovoltaickou elektrárnu. Staré FVE jsou ty, které byly uvedeny do provozu před rokem 2013 a mají nárok na podporu formou zeleného bonusu. Nové FVE jsou ty, které byly uvedeny do provozu po roce 2013 a nemají nárok na žádnou podporu. 

Staré FVE prodávají celkový objem elektřiny dodané do distribuční sítě za cenu stanovenou Energetickým regulačním úřadem (ERÚ). Pro rok 2023 se cena pohybuje od 2 965 Kč/MWh do 18 143 Kč/MWh podle typu a velikosti FVE. 

Nové FVE sdílejí svoje přebytky s obchodníky za různých podmínek. Někteří obchodníci nabízejí výkup přebytků zadarmo nebo za slevu na odběrném tarifu. Jiní obchodníci nabízejí výkup přebytků za smluvní nebo velkoobchodní ceny. Pro rok 2023 se cena pohybuje od 2 000 Kč/MWh do 4 300 Kč/MWh podle obchodníka a tarifu. 

Jak si vybrat nejvýhodnějšího obchodníka? 

Pokud chcete prodat své přebytky z FVE, je dobré porovnat nabídky různých obchodníků. Někteří z nich nabízejí fixované ceny, které vám zajistí jistotu předem. Jiní z nich nabízejí proměnlivé ceny, které se mohou měnit podle trhu. Také je důležité si přečíst podmínky smlouvy a zjistit, zda jsou smlouvy o dodávce a o výkupu elektřiny oddělené nebo propojené. 

Srovnání ceny FVE od různých výkupců

VýkupceCena za MWh
entri2011 Kč
Centropol3500 Kč
bezDodavatelespotová cena
Pražská plynárenská2500 Kč
ČEZspotová cena
Solidsunspotová cena
Armex Energy2000 Kč
Nano Greenspotová cena – 450 Kč
E.ON2000 Kč
Tedom Energiespotová cena
Porovnat ceny elektřiny
Hodnocení našich čtenářů
[Celkem: 4 Průměr: 4.8]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*